رستوران زنجیره ای شیلا

نام برند: رستوران زنجیره ای شیلا

زمینه فعالیت: مد ، لوکس و لوازم شخصی

مجموعه رستوران های زنجیره ای شیلا در سال ۱۳۸۰ توسط مجید میری از دانش آموختگان دانشگاه تهران تاسیس گردید . از ابتدا هدف از تاسیس این مجموعه ، نه صرفاً ایجاد یک یا چند رستوران فست فود،که ارائه غذایی سالم و استاندارد ، همراه با تامین رضایت و اطمینان مشتریان بود . واضح است نیل به چنین هدفی به سادگی و بدون مطالعات و برنامه ریزی گسترده امکان پذیر نبود . و از آنجایی که متاسفانه در ایران فقر شدیدی در زمینه منابع علمی و تجربیات موفق اجرا شده در این زمینه وجود داشت.مجموعه شیلا باید پیشگام گام مطالعاتی و تحقیقاتی گسترده می شد و در این راه ترجمان جدیدی از دانش رستوران داری و صنعت فست فود در ایران ایجاد می کرد.
برای نیل به این آرمان و ایجاد مجموعه رستوران های کارآمد، استاندارد و موفق، شیلا فرایند توسعه شعب خود را متوقف ساخت و از سال ۱۳۸۶ تا به امروز گروه مشاوران مدیریت و صنایع غذایی را در کنار خود قرار داد. حاصل پژوهش ها، همکاری و راهبری گروه مشاوران، برنامه ریزی و پیاده سازی یک سازمان منسجم شد که در ان یک واحد برنامه ریز و هدایت گر ستادی، راهبری مجموعه رستوران ها را با پشتوانه قدرت و توان نرم افزاری خود در راستای طراحی و راه اندازی شعبه های استاندارد و هدفمند رستورانی به کار گرفت.
بنابراین، فعالیت مجموعه شیلا، بر خلاف آنچه که امروزه در رستوران های زنجیره ای ایرانی رایج است که عمدتا، صرفا به واگذاری نام و نشان تجاری برای ایجاد و گسترش شعبه ها محدود می شود، شامل تدوین و اجرای دقیق استانداردها و دستورالعملهای مدونی در زمینه مواردی از جمله دکوراسیون رستورانی، محصولات، خدمات، تامین و فراوری مواد اولیه استاندارد و با کیفیت، بهداشت، رفتار نیروی انسانی و همچنین شرایط اخذ نمایندگی و پشتیبانی و راهبری قوی نرم افزاری ستاد مرکزی شده است.

نشانی وب سایت: http://www.shilafood.net/