برندهای برتر ایران

برندهای برتر ایران

برند,برند برتر,برندهای برتر,برندهای برتر ایران,برندهای برتر,100برندبرتر ایران

برندهای برتر ایران  : یکصد برند ارزشمند ایران در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران معرفی شدند.

دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران امسال با رویکردی متفاوت به منظور تلاش برای رفع موانع نقدینگی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری کشور ومعرفی برندهای ارزشمند بازار ایران برگزار شد.

از جمله اهداف این جشنواره را باید تلاش برای توسعه فرهنگ برندسازی، ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فرهنگ ساخت داخل و صادرات کالاها با برند ایران، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت و نشان دادن موفقیت ها و دستاوردهای بخش خصوصی عنوان کرد.

فرشاد به آبادی بنیانگذار جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در خصوص انتخاب یکصد برند ارزشمند ایران گفت: گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر به منظور شناسایی این ۱۰۰ برند ارزشمند، ابتدا با انتخاب حدود ۷۰۰ برند فعال کشور تحقیقات و ارزیابی های خود را آغاز کرد.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه از بین این تعداد برند، ۳۰۰ برند برای ارزیابی نهایی حائز شرایط و به سه گروه C,B,A تقسیم شد که گروه A به عنوان یکصد برند ارزشمند ایران معرفی می شود.

به آبادی، ارزش ۱۰۰ برند ارزشمند ایران(گروه A) را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.